Hřebenový zvedák kontejnerový

Hřebenový zvedák kontejnerový

Použití:

  • pro zabudování do strojních zařízení za účelem zvedání pohyblivé části konstrukce

  • příklady použití – pro zvedání vík a střech kontejnerů, manipulace se stavidly vodních nádrží, zvedání česel nebo hradidel v čističkách odpadních vod, napínací stanice lanovek

  • mnoho dalších aplikací pro ruční zvedání a spouštění

Vlastnosti:

  • robustní, jednoduchá konstrukce

  • standardně 2 varianty, 3 délky hřebenů

  • po konzultaci s výrobcem možnost dodávky prodloužených zdvihů

  • základní provedení  (označení „CON“) umožňuje flexibilní přizpůsobení zvedáku pro zabudování do konstrukce

  • v provedení „nástěnný“ (označení „CON-W“) připraven k montáži pomocí zabudovaných úchytů a otvorů na koncích hřebenové tyče

  • přijatelná ovládací síla na ruční klice

Upozornění:

Při montáži hřebenového zvedáku v provedení CON a CON-W je nutno dbát na správnou orientaci zvedáku vůči jeho zatížení. Tlakové (tahové) zatížení hřebenové tyče musí působit vždy ve směru od náboje kliky k západkám (schéma – viz níže) nikdy ne naopak.
Při tahovém zatížení však bude zdvih hřebenového zvedáku menší než je uveden v tabulce. U nosnosti 2,5t o 230mm, u nosnosti 5t o 250mm a u nosnosti 10t o 360mm.

Pro dosažení zdvihu pro tahové zatížení dle tabulky je možno zakázkově upravit polohu ozubení na hřebenové tyči.

 

 

Více+zdroj: http://www.brano-zz.cz/vyroba/zvedaci-zarizeni/hrebenove-zvedaky/hrebenovy-zvedak-kontejnerovy/